Black Knights dla Frusciante.pl / Black Knights for Frusciante.pl

okład

 

English version

Black Knights for Frusciante.pl
Rugged Monk and Crisis Tha Sharpshoota – Black Knights duo – gave us a short exclusive interview. Why they feel like pioniers in hip-hop music, do they like Red Hot Chili Peppers, when will be relased the rest of material they recorded with John Frusciante?

Enjoy the lecture!

Many thanks to Monica who helped us to prepare this material and Eva – work in her welcoming house was a real pleasure.
 
John Frusciante is a great musician, but your album is his first hip-hop production. What was the difference between working with him as a producer than, for example, working with RZA who has lots of experience and has already produced many records in this style?
 

There are both masters at what they do. The only difference is the way the songs are arranged, tempo, and the genre’s of music.

“Medieval Chamber” contains samples from many genres of music, it is a real lesson of musical diversity. In your opinion what are the most interesting ones?

For us the most interesting ones were the ones, that we didn’t know about already. It was new knowledge of music that we never paid attention to.

In legends knights always fight with dragons.What is the dragon in your hip-hop Middle Ages?

The dragon is the system that takes the creativity away from music. Everyone is following the same structure, so everything sounds the same and no new music is being giving to the people to inspire the next set of musician to take it to that next level.
 

Many John Frusciante fans reached for your record but had never listened to hip-hop or had not listen to it much. Could you recommend them any other hip-hop groups that are worth listening to?
 

Will the way hip hop is right now, it depends on your life style that u live. But Wu Tang Clan is universal, so we would have to say Wu Tang Clan.
 

What was the reaction to your record by other hip-hop musicians?
 

Everyone loved it. They seen it for what it was we opening a whole new lane for hip hop.
 

The song ”Deja Vu” text includes a quotation of text “Californication,” one of the biggest RHCP hits. Do you happen to listen to Red Hot Chili Peppers? Do you like their music?
 

Yes, they where huge and one of the only rock groups when we were young and didn`t listening to rock we still liked songs. So yes.
 

When can we expect to listen to the rest of the material you have created with John Frusciante?
 

Well, the next project is set for July so far THE ALMIGHTY, so real soon.
 

Thank you!

Black Knights dla Frusciante.pl
Rugged Monk i Crisis Tha Sharpshoota czyli duet Black Knights udzielili nam krótkiego wywiadu. Dlaczego czują się pionierami w hip-hopie, czy lubią Red Hot Chili Peppers, kiedy ukaże się reszta materiału nagranego przez nich z Johnem?

Zapraszamy do lektury!

Dziękujemy przy okazji Monice, która pomogła w opracowaniu tego materiału i Ewie w której gościnnym domu praca redaktora była prawdziwą przyjemnością.
 
John Frusciante to wspaniały muzyk, ale Wasza płyta jest jego pierwszą hip-hopową produkcją. Czym różni się praca z nim jako z producentem, na przykład od pracy z RZA, który wyprodukował już bardzo wiele płyt w tym stylu?

 
Oni obaj są mistrzami w tym, co robią. Jedyna różnica to sposób w jaki aranżują utwory, tempa z których korzystają i rodzaje muzyki, którą samplują.

Na „Medieval Chamber” znalazły się sample z wielu gatunków muzyki, to prawdziwa lekcja muzycznej różnorodności. Możecie wskazać te Waszym zdaniem najciekawsze?

Dla nas samych najciekawsze były te, których wcześniej nie znaliśmy. To była porcja nowej wiedzy na temat muzyki do której wcześniej nigdy nie przywiązywaliśmy uwagi.

Rycerze w średniowiecznych opowieściach zawsze walczą ze smokami. Co jest smokiem w Waszym hip-hopowym średniowieczu?
 
Smokiem jest system, który odbiera muzyce kreatywność. Wszyscy podążają tym samym tropem, więc wszystko brzmi tak samo. Ludzie nie dostają nowej muzyki, która mogłaby inspirować kolejne pokolenie muzyków do osiągania jeszcze wyższego poziomu.

Wielu fanów Johna Frusciante sięgnęło po Wasz album choć nigdy wcześniej nie słuchali hip-hopu lub słuchali go bardzo niewiele. Czy moglibyście polecić im jakieś inne hip-hopowe składy, które warte są tego, by je poznać?
 
Obecnie jest tyle odmian hip-hopu, że to jakiej słuchasz zależy od Twojego stylu życia. Ale na przykład Wu Tang Clan jest uniwersalny, więc polecilibyśmy im Wu Tang Clan.
 
Jak Wasz album został przyjęty przez innych muzyków tworzących hip-hop?
 
Wszystkim się bardzo podoba. Oceniają go jako otwarcie całkowicie nowej drogi w tym gatunku muzycznym.
 
W tekście „Deja Vu” trawestujecie tekst jednego z największych przebojów RHCP, Californication. Słuchacie czasem Red Hotów? Lubicie ich muzykę?
 
Red Hot Chili Peppers byli jedną z najsławniejszych, wyjątkowych grup rockowych, kiedy byliśmy młodzi. Więc choć nie słuchaliśmy zbyt dużo rocka, znaliśmy i lubiliśmy ich piosenki. Nadal je lubimy.
 
Kiedy możemy spodziewać się wydania reszty materiału, który stworzyliście wspólnie z Johnem Frusciante?
 
Data wydania kolejnej płyty jest zaplanowana na lipiec, o ile Wszechmogący pozwoli, a więc naprawdę niedługo.

Dziękujemy za rozmowę!

Oceń artykuł:
(kliknij na gwiazdkę)
comments powered by Disqus